Novinky
pátek, 24. října 2014

Anketa

Ve spolupráci s výzkumnou agenturou Mr. Think jsme pro Vás připravili anketu. Agentura Stenmark se dotazuje přímo v ulicích Ostravy, zároveň je možné vyplnit tuto anketu online.

čtvrtek, 16. října 2014

Podpořte veřejnou diskusi na Facebooku

Dne 16.10. jsme spustili facebookové stránky Ostravica2020, na kterém budeme aktuálně informovat o nadcházejícím dění ohledně bloku budov Ostravice.

čtvrtek, 16. října 2014

Připravujeme anketu

Ve spolupráci s výzkumnou agenturou Mr. Think pro Vás připravujeme anketu, zaměřenou na současný stav ostravice a možný její budoucí vývoj.

Architekti komplexu Ostravice

Felix Neumann

Byl první civilním architektem na Moravě a prvním židovským stavitelem na Ostravsku. 1890–1918 se významně podílel na výstavbě města a jeho architektonické podobě. Záběr jeho tvůrčí činnosti sahal od pozdního historismu až k pozdním fázím secese, do ostravského prostředí s sebou Felix Neumann přinesl řadu impulzů soudobé německé velkoměstské architektury (severská neorenezance, klasicizující variace). V r. 1892 přihlásil svůj projekt do soutěže na stavbu Německého domu. Vítězný návrh vynesl autorovi uznání zejména u německy mluvící části moravskoostravské společnosti. 

Více na wiki

 

Wunibald Deininger

Zapsal se výrazně do podoby Moravské Ostravy, kde realizoval několik význačných staveb v prvním a druhém desetiletí 20. století. První z nich byla budova Obchodní a průmyslové banky, kterou navrhl ještě společně se svým otcem Juliem Deiningerem v letech 1904–1905. W. Deininger v Ostravě následně realizoval v letech 1911–1913 skupinu nájemních domů a především hotel National.

 

Marie Frommerová

Vyrostla v Lipsku a získala diplom učitelů před 1911 jako jedna ze čtyř studentů Fakulty architektury na Technické univerzitě v Berlíně. V roce 1916 absolvovala jako inženýrka. Po několika letech praxe v radě města Drážďany a v soukromých kancelářích, založila vlastní architektonickou firmu v roce 1925 v Berlíně. Její projekty zahrnovaly obchody, obchodní domy, banky, administrativní budovy a hotel. V roce 1936 emigrovala do Londýna v roce 1940 do New Yorku. Tam opět otevřela architektonickou firmu.