Novinky
pátek, 24. října 2014

Anketa

Ve spolupráci s výzkumnou agenturou Mr. Think jsme pro Vás připravili anketu. Agentura Stenmark se dotazuje přímo v ulicích Ostravy, zároveň je možné vyplnit tuto anketu online.

čtvrtek, 16. října 2014

Podpořte veřejnou diskusi na Facebooku

Dne 16.10. jsme spustili facebookové stránky Ostravica2020, na kterém budeme aktuálně informovat o nadcházejícím dění ohledně bloku budov Ostravice.

čtvrtek, 16. října 2014

Připravujeme anketu

Ve spolupráci s výzkumnou agenturou Mr. Think pro Vás připravujeme anketu, zaměřenou na současný stav ostravice a možný její budoucí vývoj.


Německý dům

Když v roce 1894 dostavěli Češi svůj Národní dům (dnešní Divadlo Jiřího Myrona), tak přikročili Němci ke stavbě svého domu u Nádražní třídy, Poláci dostavěli svůj dům roku 1907. Projekt Německého domu vypracoval architekt Felix Neumann ve slohu nizozemské renesance. Pod vedením moravskoostravského stavitele Josefa Zubra byla stavba zahájen a v dubnu roku 1893 a dostavěna v květnu roku 1895. Nezvykle vyhlížející budova s mnoha věžičkami a charakteristickou fasádou z červených cihel zahrnovala kromě reprezentačních prostor s velkým slavnostním sálem, také restauraci a divadelní sál. Slavnostní otevření proběhlo 2. června 1895 za široké účasti představitelů města a okolních obcí, státních orgánů a spolků - v drtivé většině samozřejmě německých. Ostravští Češi, kteří vybudovali svůj Národní dům již o rok dříve, záhy přiřkli této budově hanlivou přezdívku "Trucburg".

V roce 1904 bylo prostranství před ním upraveno na malý sad s pomníkem F. Schillera. V prostoru za domem byl roku 1904 přistavěn pavilon pro 120 osob. Velký sál tohoto pavilonu sloužil jako divadlo, jelikož jeho budova ještě nebyla otevřena. Údajně ve 20. století patřilo mezi nejlepší německá divadla v republice. V roce 1929 byl sad zrušen a na jeho místě byla postavena spořitelna. Zbytek sadu byl upraven na náměstí, které dostalo název Schillerovo, dnes známé pod pojmem Edvarda Beneše. Budova měla sloužit ke kulturním, společenským a politickým aktivitám. Osud tohoto domu skončil zbytečně roku 1945, kdy byl vydán příkaz k jeho demolici. Protože pro Čechy to byl symbol nenáviděného nacistického režimu a vše co bylo německé, bylo v té době nepřijatelné. Nakonec ho museli zbourat sami Němci, kteří byli internovaní v pracovních táborech na území Ostravy.